کارگاه‌های آموزشی 

برگزاری ۱۴ ساعت کارگاه آموزشی با محوریت مهارت‌های نرم به دانشجویان شرکت‌کننده در دوره‌ی کوآپ کمک می‌کند تا در مسیر یادگیری مهارت‌های پایه برای حضوری موثر در محیط کار گام برداشته و فرآیند استخدام و مدت زمان همکاری با سازمان را با موفقیت پشت‌سر بگذارند. ثبت نام کارگاه‌ها برای دانشجویان کوآپ:

برخی عناوین کارگاه‌های آموزشی عبارتند از:
 •  اصول و فنون مذاکره 

  سرفصل‌های دوره:
  - تعریف مذاکره
  - انواع مذاکره
  - تعریف فرآیندی مذاکره
  - عوامل موثر بر مذاکره
  - تکنیک‌های مذاکره در بازارهای B2B
  - تکنیک‌های مذاکره در بازارهای B2C
  - مدل‌های مذاکره
  - دام‌ها و حیطه‌های مذاکراتی
   
 • مسائل حقوقی و قراردادهای کار 

   سرفصل‌های دوره: 
   - بررسی موردی قراردادهای کار
   - آموزش مهارت‌های مذاکره قراردادهای کار
   - آشنایی با متن حقوقی قراردادهای کار
   - شناخت چالش‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف
   - ساختار قراردادهای کار
 • کار تیمی

  سرفصل‌های دوره:
   - تعریف تیم
   - تفاوت تیم و گروه
   - طول عمر تیم
   - عوامل موفقیت تیم
   - تیم سازی

 • مصاحبه شغلی و رزومه نویسی

  سرفصل‌های دوره:‌
   - تفاوت رزومه و CV
   - انواع مختلف رزومه
   - بایدها و نبایدها در نگارش رزومه
   - نکات کلیدی در نگارش یک رزومه موفق
   - بخش‌های مختلف یک CV
   - اشتباهات رایج در نگارش رزومه
   - مرور نکات کلیدی
   - آشنایی با کلیات جلسه مصاحبه