ثبت نام هفتمین دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ) بصورت ویژه برای ورودی‌های‌ ۱۳۹۹ کارشناسی دانشکده‌ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف از طریق این فرم تا ساعت ۱۱:۰۰، ۵ اردی‌بهشت ۱۴۰۲ قابل انجام می‌باشد. لازم به ذکر است که:
- تعداد محدودی از دانشجویان متقاضی در این دوره پذیرش خواهند شد.
- عدم شرکت در کارگاه‌های دوره کوآپ، که زمان‌بندی‌ ان متعاقبا اعلام خواهد شد، به منزله انصراف از دوره می‌باشد.