مراحل اصلی در دوره‌ی کوآپ برای دانشجویان:

Responsive Image

۱- ارسال درخواست جهت حضور در دوره کواپ

Responsive Image

۲. بررسی درخواست‌ها

Responsive Image

۳. شرکت در کارگاه‌های آموزشی

Responsive Image

۴.اعلام علاقه‌مندی برای فرصت‌های شغلی

Responsive Image

۵.مصاحبه

Responsive Image

۶.نهایی شدن موقعیت شغلی هر فرد