شرکت‌های مشارکت کننده در دوره 9 کوآپ

 بازه کاری بهمن ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳
نام شرکت
موقعیت‌های شغلی
مختص دانشجویان پذیرش شده در دوره 9 کوآپ از دانشکده‌های:شرکت سبز پردازش سیستم غدیر
Responsive Image

- مهندسی کامپیوتر
- مهندسی برق
- علوم ریاضی

- مهندسی برق
- مهندسی کامپیوتر
- علوم ریاضی


شرکت کشاورزیار رباتیک شریف
Responsive Imageپردیس مکاترونیک شریف
Responsive Image

- مهندسی برق
شرکت تریبون
Responsive Image

- علوم ریاضی
- مهندسی برق
- مهندسی کامپیوتر


- علوم ریاضی
​​​​​​​- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوتر


- علوم ریاضی
- مهندسی صنایع

شرکت تجارت خلاق هدف (خانومی)
Responsive Image

- مهندسی کامپیوتر
- مهندسی برق
- علوم ریاضی

- مهندسی صنایع


شرکت ابرناک
Responsive Image
شرکت تپسی
Responsive Image


- مهندسی برق
- علوم ریاضی
- مهندسی کامپیوتر


- علوم ریاضی
- مهندسی صنایع
- مهندسی کامپیوترشرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهیمن
Responsive Image


توسعه دهنده فرانت اند
تحلیلگر سامانه و نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر
- مهندسی برق
- علوم ریاضی
 شرکت فاتح آسمان شریف
Responsive Image- مهندسی برق
 

- مهندسی برق
-مهندسی کامپیوتر
-علوم ریاضی
 

- مهندسی هوافضا
  شرکت مهندسی رستافن
ارتباط
Responsive Image

- مهندسی برق ( کلیه گرایش ها)

- مهندسی کامپیوتر
-علوم ریاضی
 

- مهندسی مکانیک
 

- مهندسی صنایع
 

 شرکت تبدیل
Responsive Image

- مهندسی کامپیوتر
- مهندسی برق

- مهندسی کامپیوتر
-علوم ریاضی
 

مهندسی کامپیوتر
- مهندسی برق
- علوم ریاضی