روند اجرایی


دانشجویان کارشناسی، حین تحصیل و در زمان مقرر شده در آیین‌نامه کوآپ برای شرکت در دوره‌ی کوآپ اعلام آمادگی کرده و بعد از بررسی، نفرات برگزیده برای شرکت در این دوره انتخاب می‌گردند.

در گام بعد افراد منتخب با حضور در کارگاه‌های مهارت‌های نرم، توانمندی‌های خود برای فعالیت به عنوان یک هم‌تیمی خوب را ارتقاء داده و سپس با توجه به علاقه‌مندی‌هایشان و مشاوره‌هایی که از دانشگاه و افراد خبره دریافت می‌نمایند، برای برخی از موقعیت‌های شغلی اعلام شده از جانب شرکت‌ها درخواست همکاری می‌دهند (موقعیت‌های شغلی و شرح هر یک، از قبل توسط سازمان‌ها اعلام گردیده است).

سپس سایر اقدامات لازم از قبیل ارسال رزومه، در راستای برقراری ارتباط میان دانشجو و سازمان انجام می‌گیرد تا سازمان از میان دانشجویان متقاضی، افراد مدنظر را انتخاب کرده و دوران همکاری تمام‌وقت خود با دانشجو را آغاز نماید. در عمل دانشجو در دوره کار هیچ‌گونه مشغله‌ی تحصیلی نداشته و در مدت زمانی حدوداً ۷ ماهه به طور تمام‌وقت مشغول یادگیری و تجربه‌اندوزی در محیط کار خواهد بود.

در انتهای دوره ۷ ماهه، دانشجو به فرآیند تحصیل در دانشگاه بازگشته و مشغول به تحصیل خواهد بود. سپس در صورتی که دانشجو دوره‌ی اول دوره‌ی کوآپ را با موفقیت طی کرده باشد (احراز برخی شرایط که دانشگاه برای وی تعیین می‌نماید) می‌تواند برای دومین مرتبه وارد دوره شده و برای یک بازه ۷ ماهه دیگر مشغول به کار گردد.

این دوره موجب می‌گردد تا یکسال به دوران تحصیل دانشجو اضافه گردد و مدت زمان تحصیل وی به ۱۰ ترم افزایش یابد ولی در ازای آن، دانشجو توانسته مدت زمانی حدوداً ۱۴ ماهه را به طور کامل در محیط کار طی کند و تجربیات کاری گران‌بهایی بدست آورد که موجب می‌شود تا بعد از اتمام دوران تحصیل، فرآیند ورود وی به بازار کار تسهیل گردد. همچنین حضور در این دوره از لحاظ مالی نیز می‌تواند برای دانشجو مفید باشد زیرا در طول مدت زمان دوره‌ی کوآپ به ازای تعامل و همکاری طرفین مبلغی به عنوان حقوق به صورت ماهیانه از طرف شرکت به دانشجو پرداخت خواهد شد که می‌تواند بخشی از مخارج روزمره‌ی زندگی را پوشش دهد. این مبلغ پرداختی، با توجه به عُرف بازار کار و توافق میان دانشجو و کارفرما خواهد بود.

برنامه زمانبندی دوره در آیین نامه کار و آموزش پایدار مشخص شده است.