ثبت نام هشتمین دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ) دانشجویان کارشناسی دانشکده‌های دانشکده‌های مهندسی برق، علوم ریاضی، شیمی، مهندسی صنایع،‌ مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی و علم مواد و مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف از طریق این فرم تا 6 مهر ۱۴۰۲ قابل انجام می‌باشد.