ثبت نام هفتمین دوره کار و آموزش پایدار (کوآپ) ویژه ورودی‌ ۱۴۰۰ کارشناسی دانشکده‌ علوم ریاضی و دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف از طریق این فرم تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ قابل انجام می‌باشد.