به دوره‌ی کوآپ بپیوندید

با انتخاب دوره‌ی کوآپ، شما می‌توانید در طول مدت تحصیل خود، به مدت ۱۴ ماه (دو دوره ۷ ماهه) به صورت تمام‌وقت در شرکت‌های همکار کوآپ مشغول به کار شوید و هم‌زمان با یادگیری و توسعه شخصی خود، درآمد کسب کنید.

                            

ثبت‌نام 

شرکت‌های همکار در کوآپ

تیر ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

بهمن ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

هم‌اکنون به شرکت‌های همکار کوآپ بپیوندید و نیروهای آینده مجموعه خود را انتخاب کنید. 

ثبت‌نام شرکت‌ها

 

 

 

 

             مجری برگزاری 

Responsive Image